ยาสีฟันสมุนไพร ตราพิกุลแก้ว


เปิดสถานที่จำหน่ายยาสีฟันสมุนไพร ตราพิกุลแก้ว แห่งใหม่


       

                              

เปิดจำหน่ายยาสีฟันสมุนไพร ตราพิกุลแก้ว ในศูนย์ โอทอบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี่จะเปิดขายสินค้านพื้นเมืองอีกครั้งอย่้างเป็นทางการ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นี้  ยาสีฟันสมุนไพร ตราพิกุลแก้ว ของโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ได้รับโอกาศ ให้นำไปวางจำหน่ายด้วย เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ    ลงประกาศเมื่อวันที่ :  22-11-2017 14:21:17 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง