ชื่นชม เชิดชูครู


รักษาการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชมอบเกียรติบัตรแด่ครู


       

  ทางครอบครัวเสาธงทองรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านพงศ์สินธุ์  เสนพงศ์  รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ในวัน “ปิดกล่องชอล์ก ชื่นชม เชิดชูครู”  พร้อมกันนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ อาทิ รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และสท.หลายท่าน มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ทางโรงเรียนและคณะคุณครู ต้องกราบขอบพระคุณมา ณ. ที่นี้ด้วย

 

  

 

 

 

 

    ลงประกาศเมื่อวันที่ :  20-03-2018 17:41:01 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง