การประเมินโรงเรียนพอเพียง


การประเมินโรงเรียนพอเพียงของโรงเรียน


       

 การประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นในวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณบุคลากรทุกๆ ท่านและทุกฝ่ายที่ทำให้งานสำเร็จไปได้ด้วยดี ผลจะออกมาในรูปแบบใด ต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่ง

                         

                                              

    ลงประกาศเมื่อวันที่ :  27-12-2017 18:58:15 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง