ครูดีเด่นประจำปี 2561วันครูปีนี้ภายใต้ชื่อ เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา. "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" ครั้งที่ 62. ประจำปี 2561 ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช.โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทองครูได้รับเกียรติบัตรรางวัล. "ครูดีเด่น" 3 ท่าน ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง

                                

 


       

วันครูปีนี้ภายใต้ชื่อ เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา. "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" ครั้งที่ 62. ประจำปี 2561 ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช.โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทองครูได้รับเกียรติบัตรรางวัล. "ครูดีเด่น" 3 ท่าน ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง

                                

 


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :     075-356678
ลงประกาศเมื่อวันที่ :  17-01-2018 14:19:12 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง